شناسنامه خدمات و راهنمای تکمیل فرم ها

 

گردشگری

اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شناسنامه صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری

 اصلاح فرآیند صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی - جهانگردی و زیارتی

فرآیند ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون جامع گردشگری

فرآیند صدور گواهینامه پایان دوره آموزشی

 میراث فرهنگی

ثبت آثار طبیعی در فهرت آثار ملی و تعیین حریم آن

ثبت آثار غیر منقول و تعیین حریم آن

ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

ثبت آثار ناملموس

صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی

فرایند صدور مجوز  ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي

فرایند فروش ، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان

دستورالعمل تهيه پرونده های پيشنهادی ثبت آثار منقول فرهنگی تاريخی در فهرست آثار ملی

 دستورالعمل اجرايی اعطای پروانه مجموعه داری اموال فرهنگی، تاريخی و هنری منقول مجاز

دستورالعمل نقل و انتقال و جابجایی اموال منقول فرهنگی، هنری و تاریخی

فرآیند اجرای طرح های مرمت

فرایند پایش میراث طبیعی ملّی ثبت شده

فرآیند تعیین حریم آثار طبیعی

فرآیند تعیین حریم آثار ملی غیر منقول

فرآیند تعیین طرح محوطه های تاریخی

فرآیند ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی

فرآیند ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

فرآیند ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

 فرآیند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

فرآیند ثبت موزه خانواده

فرایند شناسایی اولیه میراث طبیعی ملّی

صنایع دستی

شناسنامه توسعه بازار صنایع دستی داخلی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی

شناسنامه خدمت صدور پروانه توليد كارگاهي

شناسنامه صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی

شناسنامه صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی

 دستورالعمل و قوانين مرتبط با صدور و تمديد پروانه توليد انفرادي

فرایند درخواست و صدوركارت شناسایي صنعتگران

 

سرمایه گذاری

اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فرایند درخواست و صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري

فرآیند اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فرآیند صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری

 

----------------------------------------------------------------

 

فرآیند ارتباط با ذینفعان (شکایت و انتقاد در خصوص عملکرد سازمان)

خدمات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 آدرس مراجعه به خدمات کلی دستگاه

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir