نظر سنجی

Filter: نمایش تعداد 
Num Title شروع رأی گیری پایان رأی گیری وضعیت آرا گزینه ها
1 به نظر شما اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان در کدام زمینه بیشترین موفقیت را داشته است 21 مارس 2017 - 00:00 21 مارس 2019 - 00:00 17 4

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir