اعلام ساعات کار موزه ها تا پایان خردادماه 94

ساعات کار موزه ها و اماکن تاریخی-فرهنگی استان از روز 15 فروردین لغایت پایان خردادماه 94 به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- موزه های: آذربایجان، قاجار، مشروطه، مسجد کبود تبریزو کلیسای سنت استپانوس جلفا از ساعت 8 صبح الی 20 عصر بصورت یکسره.

2- سایر موزه ها و اماکن تاریخی استان از ساعت 8 صبح الی 14:30

لازم بذکر است تعطیلی هفتگی موزه های استان تا پایان خردادماه طبق روال قبلی ادامه خواهد داشت.

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir