معرفی و ارتباط با ریاست

مرتضی آبدار

آدرس

  • تبریز
  • خیابان ارتش جنوبی –ساختمان مرکزی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجانشرقی

اطلاعات تماس

  • 35574371- 041
  • فاكس: 35574372
  • ایمیل:manager@eachto.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir