وظایف معاونت توسعه مدیریت

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in منوی توسعه


alt

وظايف معاون توسعه مدیریت:

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر سازمان و تهیه و تنظیم بودجه و موافقت نامه های پیشنهادی بر اساس دستورالعملها و خط مشی های مصوب و اداره واحدهای تحت سرپرستی بر اساس اختیارات و قوانین و مقررات جاری. برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات واحدهای تابعه و همکاری و ارائه اطلاعات لازم به سایر معاونت ها و رسیدگی به روشهای انجام کار در سازمان و پیشنهاد برنامه های بهسازی روشها، نظارت مستمر و هماهنگی بر هزینه ها و هدایت امور مالی بر اساس مقررات و قوانین مالی و جمع آوری و بررسی بودجه های پیشنهادی و ارزیابی و ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق دستورالعمل های جاری و ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش کارکنان.

معاون توسعه مدیریت: مهندس جمشید برومند کیا

تلفن 5574370-0411

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir