خانه حیدرزاده - مرکز اطلاع رسانی گردشگری

برای دریافت نمونه قرارداد و شیوه نامه ارائه خدمات بیمه ای به گردشگران اینجا کلیک کنید

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir