شیوه نامه اجرایی – خانه مسافر

اهداف اجرای طرح
1-1 - فراهم نمودن شرایط تامین امنیت مسافرین
2-1- تامین اماکن اقامتی بر اساس علایق مسافرین با تنوع فرهنگی اقتصادی و اقلیمی به ویژه درمناطقی که سرمایه گذاری در امر تاسیسات گردشگری صورت نپذیرفته است.
تعریف
خانه – مسافر به واحدهایی اطلاق میشود که بر حسب شرایط بومی و منطقه ای صرفاً جهت اسکان مسافرین مورد استفاده موقت قرار میگیرد. این واحدها حسب شرایــــط هر استان درکشور میتوانند بصورت موقت مــــــــورد بهره برداری قرار گیرند.
انواع خانه – مسافر
1-3- ویلا 2-3- آپارتمان 3-3- سوئیت 4-3- خانه 5-3- اقامتگاههای روستایی عشایر و ییلاقی 6-3- اتاق
شرایط ومدارک مورد نیاز متقاضی ( مالکین خانه – مسافر)
1-4- درخواست کتبی متقاضی
2-4- تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
3-4- اصل و تصویر مستندات مالکیت ملک (عین یا منافع)
4-4- وکالت نامه محضری درصورت تعدد مالکین
5-4- شش قطعه عکس 3*4
6-4- تائیدیه استحکام بنا از سوی مهندس ناظر که دارای کد نظارتی از سوی سازمان نظام مهندسی باشد.
7-4- اخذ بیمه ساختمان
8-4- ارائه بیمه مسئولیت مدنی برای مسافرین ، کارکنان و اشخاص ثالث
مدارک مورد نیاز بهره برداری و مدیر
1-5- کارت معاینه بهداشت
2-5- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3-5- دارا بودن گواهی پایان خدمت
6-5- 6 قطعه عکس 3*4
پروانه بهره برداری
بعد از احراز شرایط متقاضی صدور پروانه خانه – مسافر بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری استان میباشد.

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir